Konstglas

Konstglas är föremål som svävar på gränsen mellan konst och bruksföremål, eftersom konstglas skapas med utseendet i åtanke i första hand, men ofta även har en praktisk funktion, till exempel i form av dricksglas, skålar eller vaser. På omvänt sätt kan glasföremål som i första hand skapats för ett praktiskt syfte vara formgivet av en känd designer eller konstnär, och vara mycket vackert eller komplicerat i sin design. Ett tydligt exempel på glasföremål som befinner sig i detta gränsland är de vaser som finns hos Svenskt Tenn, som har formgivits med en klar estetisk grundtanke och skapats för hand, men som ändå fyller en praktisk funktion i inredningen.

För att tydligare särskilja konstglas från andra glasföremål brukar man därför tillägga att glasföremålen ska vara unika, eller tillverkade i en mycket liten serie. Konstglas är ofta även signerat av konstnären, och numrerade om de tillverkats i flera upplagor.

Svensk glaskonst är, som de flesta vet, internationellt berömd. Som exempel på en svensk glaskonstnär kan nämnas Lisa Bauer, som framförallt är känd för sina gravyrer på glas och som bland annat har skapat ett fönster i Linköpings domkyrka. Hon har även skapat de graverade dekorationerna på skålen Linnéa, som är ett alternativ för de som tilldelas utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst.