Konst och dess påverkan

Vi lever i en tid där vi ständigt är omgivna av olika intryck. Vi hör ljud och ser saker, möter människor och känner olika dofter och refererar alltid till något som får oss att känna olika saker. Av allt som vi möts av får vi olika känslor att relatera till, både undermedvetna, där vi vid ett senare tillfälle kanske minns något genom att anknyta till ett visst intryck, samt medvetna där vi blir närvarande till den känsla vi möter och snabbt får oss en för oss verklig uppfattning som vi ofta minns lång tid fram.

Det är få saker som vi möts av som vi får omedelbar och ofta en stark känsla till såsom ett konstföremål. Vi blir snabbt berörda eller inte alls berörda, vi tycker antingen om det vi ser eller motvilligt funderar på hur konstnären relaterade till världen. Det finns inga rätt eller fel och ingen kan kritisera eller uppskatta konst mer än någon annan.

Det finns särskilda epoker som sällan lämnar någon oberörd, många av oss kanske har funderat på hur Salvador Dali fick inspiration till sina surrealistiska målningar eller hänförts av Frida Kahlos förmåga till att gestalta smärta och sorg.

Det som på ett eller annat sätt berör eller lämnar oss oberörda är också det som påverkar oss. Konst kan ha en sådan effekt på människor att vi kan tänka något vi aldrig tänkt förut, kanske bli varse om en känsla vi länge tryckt undan eller acceptera ett faktum som blir viktiga för oss. fakturino.se Konsten kan få oss på andra tankar genom att visa en vacker vy, den kan imponera på oss med teknisk skicklighet och den kan också vara besvärlig att titta på. Vi kan bli utmanade och uppmanade. Vi kan behöva en lång stund där vi funderar på en historisk händelse eller göra en jämförelse med det som har varit och vår tid nu.

Konstnärer som aldrig kunnat veta om varandras existens kanske får oss att förstå att vi oavsett tidsepok behöver nya intryck som får oss att tänka till och skapa nya åsikter. När Picasso målade sin Guernica konst och visade vad krig gör med människor tog han sig an ett fruktansvärt skeende på sitt speciella sätt. När Banksy idag förmedlar politiska budskap eller vill få oss att fundera på vart välden är på väg gör han det på sitt sätt. Dessa två konstnärers konstverk är väldigt olika varandra men det som de har gemensamt är att de lyckas få oss att uppleva något vi annars kanske inte hade kunnat förmedla eller relatera till. Konsten påminner oss om vad ensamhet, elände och sorg innebär och hur vissa konstnärer använder sin konst som enda medel för att läka. Likaså får konsten oss att bli glada, njuta och inspirera oss vidare till att låta oss bli berörda av det vi ser, på ett eller annat sätt låter oss acceptera att alla behöver konst i någon form.