Utbildningar inom konst

Även om det inte går att utbilda sig till de idéer och den kreativitet som krävs för att vara konstnär, kan man på en utbildning få den praktiska erfarenhet och de teoretiska kunskaper som krävs för att vara yrkesverksam som konstnär. Det kan inkludera allt från materialkunskap till hur branschen fungerar. Det finns mindre konstutbildningar vid en rad olika folkhögskolor i Sverige, men den kanske mest prestigefulla konstutbildningen i Sverige ges vid Konstfack i Stockholm.

Konstfack grundades år 1844, och är en statlig högskola för konst, design och konsthantverk. Idag har Konstfack runt 900 elever. Det finns sju olika kandidatprogram på grundnivå på Konstfack, varav ett är konst. Programmet är med andra ord tre år långt, och om man efter detta vill fortsätta studera konst kan man läsa ett masterprogram i ämnet, också det på Konstfack. Utbildningen utgår i mångt och mycket från elevens egna konstprojekt, men vissa kurser är obligatoriska och allmänna, till exempel i konsthistoria. I utbildningen förväntas man också reflektera kring sitt eget och sina kurskamraters arbete, för att träna sig på att både ge och få konstkritik.

Precis som inom vilken annan utbildning som helst är det viktigt att man som student på någon av dessa utbildningar ser till att äta och sova ordentligt, för att man ska orka med dagens utmaningar. Kanske är det till och med ännu viktigare på en konstutbildning, där kreativiteten är en viktig egenskap. Om du känner att du inte får den kvalitetssömn som du behöver, kan det vara en bra idé att göra en förändring, till exempel genom att byta ut din vanliga madrass mot en Tempur-madrass. Produkterna från Tempur är skapade särskilt för att ge kroppen det stöd den behöver i sängen, vilket gör att många som upplever att de har problem med att sova blir hjälpta av ett sådant byte. Kanske kommer du till och med att märka av en förbättring i din kreativitet och din konst.