Konstnärens ateljé

Konstnärer är en yrkesgrupp som ofta har fått kämpa för att hitta ett bra ställe att jobba på. På grund av arbetets osäkra karaktär och de varierande arbetsuppgifternas krav på utrustning och lokaler har det genom tiderna funnits många olika varianter på konstnärsateljéer.

Vad definierar en ateljé?

En bra ateljé för konstnärer är en lokal som har bra ljusinsläpp så att konstnären får en god färguppfattning och kan se både stora och små detaljer i sitt arbete. Oavsett om det rör sig om gammaldags skulpturskapande eller modern textframställning framför datorn, så är det viktigt med ett gott seende i den lokal som konstnären jobbar i. Detta har genom historien ofta lösts med takfönster eller snedställda fönster samt stora fönster som går från tak till golv. Det är en stor skillnad att jobba i ljuset från lysrör och att jobba i dagsljus. För den som arbetar med ögonen är det viktigt att motverka ögontrötthet och felbedömningar genom ett gott ljusinsläpp.

Konstnärskollektiv och gentrifiering

Många konstnärer går ihop i olika konstnärskollektiv för att spara pengar och för att inspirera varandra och få arbetskamrater. Det finns många historier om konstnärer som har fått ta vara på de lokaler som de har hittat, alltifrån personliga lägenheter till övergivna lokaler och gårdar ute på landet. Inte sällan blir de tätt sammansvetsade och hittar nya vägar inom konsten tillsammans. Kreativiteten brukar verkligen få komma till sin rätt när det gäller att hitta en lokal som passar till konstnärlig verksamhet. Man får söka brett och tänka kreativt för att hitta en bra lokal. Dessa lokaler brukar inte sällan hittas i områden som är under omvandling, till exempel i gamla industriområden där konstnärer kan hyra eller köpa en ateljé. Ibland kan konstnärer bjudas in att hyra sådana lokaler till självkostnadspris i fastigheter som ska rivas, i syftet att höja statusen på området. När det händer kulturella saker som utställningar och vernissager så lägger folk den gamla industriadressen på minnet, vilket höjer värdet på kommande fastigheter. Denna statushöjning kallas för gentrifiering.

Att hitta en ateljéplats i Stockholm

Det kan vara svårt att hitta ateljéplats, särskilt i de stora städerna. I Stockholm har det länge varit brist på ateljéer och över 700 personer har stått i kö för att få hyra en ateljé. Man kan ställa sig i Stockholms stads ateljékö om man är utbildad konstnär och det går också att få tag på andrahandsateljéer via denna förmedling. Det finns också flera ateljékollektiv som huserar i gamla kontorslokaler, och inte sällan kan man då få ett eget rum i ett större komplex. Detta är en lösning som passar de konstnärer som bor och verkar i en urban miljö och inte har så höga krav på verkstadsutrustning med stora maskiner och dylikt. Ett bra tips är att söka efter en vanlig kontorsplats i Stockholm och höra med hyresvärden om det går bra att ha sin konstnärliga verksamhet där. Kanske kan du gå ihop med personer från andra professioner på kontorsarbetsplatsen, vilket kan leda till nya oväntade samarbeten och influenser.