Även om det inte går att utbilda sig till de idéer och den kreativitet som krävs för att vara konstnär, kan man på en utbildning få den praktiska erfarenhet och de teoretiska kunskaper som krävs för att